Optimálne základné fyziologické hodnoty

07.03.2023

Mladý pes do jedného roka - telesná teplota, nameraná v konečníku až 39,5°C.

Dospelý pes - telesná teplota nameraná v konečníku do 39°C.

Meranie teploty

  • Telesnú teplotu psa zásadne meriame v konečníku lekárskym teplomerom
  • Stĺpec ortuti na teplomere strepeme minimálne na 36°C
  • Teplomer musí byť dezinfikovaný a čistý
  • Koniec teplomeru namažeme troškou vazelíny, krému alebo oleja
  • Chvost psa zdvihneme nahor a do strany
  • Skrutkovitým pohybom a veľmi opatrne zasunieme teplomer do ritného otvoru, do hĺbky asi 2,5 cm
  • Teplomer ponecháme v konečníku asi 3-5 minút
  • Psa pri meraní teploty ukľudňujeme hladením a vľúdnym slovom
  • Nekľudného psa pri meraní teploty fixujeme pod bruchom v slabinách
  • Teplotu psovi meriame doma, v kľudnom a jemu známom prostredí, pretože stres má vplyv na výšku nameranej teploty

Teplota ňucháča

Teplota ňucháča sa v priemere pohybuje okolo 19,5°C. Nie je pravdou, že suchý a teplý ňucháč je vždy prejavom zhoršeného stavu alebo ochorenia. Pes môže mať prechodne suchý a teplý nos napríklad po prebudení, suchý, horký a rozpraskaný nos môže byť tiež prejavom miestneho onemocnenia ňucháča. Naopak niekedy aj pri vážnom horúčkovom ochorení môže mať pes vlhký a chladný ňucháč.

Teplota vonkajšieho prostredia

Najvhodnejšia teplota vonkajšieho prostredia, v ktorom sa pes pohybuje je u šteniat do 3 mesiacov 29-36°C, u šteniat starších ako tri mesiace nad 23°C a u dospelých psov 18-23°C. Prebytok vnútorného tepla potením vydáva pes len veľmi nedokonale. Výdaj tepla u psov prebieha predovšetkým zrýchlenou dychovou frekvenciou, k povrchnému zrýchlenému dýchaniu dochádza už pri vonkajšej teplote 28-29°C. Pri horúčavách a pri telesnej námahe je možné regulovať telesnú teplotu dostatočným prísunom chladnej vody. Psy, ktoré sú pri veľmi teplom počasí vonku, musia mať možnosť uľahnúť do tieňa alebo na chladný podklad, aby sa zlepšil výdaj prebytočného telesného tepla. V lete nenechávame nikdy psov dlhšiu dobu v uzavretom aute. V zime chránime proti chladu psov držaním na suchom, teplom mieste bez prievanu. Pokiaľ držíme psa celoročne v búde, mala by byť zateplená. Psy, ktoré vonku zmoknú, pracujú vo vode alebo po kúpaní, je nutné vysušiť, aby sa zvýšeným výdajom tepla nenachladili.

TEP

Optimálne hodnoty

Malé plemená a mladé psy - 90-130 tepov za minútu.

Veľké plemená - 60-100 tepov za minútu.

Meranie tepu

Počet tepov u psa meriame priložením prstov a ľahkým tlakom na stehennú tepnu, ktorú stláčame proti stehennej kosti asi v polovici dĺžky stehna. Pulz môžeme merať aj priamo odpočúvaním v krajine srdečnej. Doba merania pulzu je 30 sek. až 1 minúta. Normálny pulz sa vyznačuje pravidelnou frekvenciou dostatočne silných nárazov, ktoré zodpovedajú srdečnej činnosti.

DYCH

Optimálne hodnoty

Počet dychov u dospelého psa malého plemena v kľude je 18-30. Počet dychov u dospelého psa veľkého plemena je 10-26.

Meranie dychu

Počet dychov za 1 minútu stanovíme pohľadom na hrudník a brušnú stenu psa zo strany.

ĎALŠIE VYŠETRENIA

V dnešnej dobe existuje pomerne rozsiahla sieť moderných, dobre vybavených veterinárnych nemocníc, diagnostických ústavov a veterinárnych ošetrovní, kde možno vykonávať, často aj veľmi náročné, laboratórne vyšetrenia, ako je vyšetrenie hematologické, biochemické, parazitologické, sérologické, imunologické či ďalšie potrebné vyšetrenia, na mnohých pracoviskách sa robí vyšetrenie röntgenologické, popr. kardiologické, eventuálne aj ďalšie špeciálne zákroky podľa charakteru ochorenia. Laboratórne nálezy z krvi a moču umožňujú omnoho lepšie a presnejšie stanoviť diagnózu, a ich pomocou možno pri preventívnych prehliadkach včas zistiť dovtedy skryté ochorenie.


Katalóg internetových stránok Flag Counter