Rezervačná záloha

1/3 kúpnej ceny (prevodom na účet)

zmluvná pokuta za prípad neodobratia šteniatka

Bez zloženej zálohy, je akékoľvek konanie o odbere šteniatka iba nezáväzné!

záloha je vratná v prípade

  • zlého zdravotného stavu šteniatka v čase pred odberom

(za zlý zdravotný stav sa nepovažuje vývojová alebo kozmetická vada - zlý zhryz, farba, veľkosť, ovisnuté ušká, nezostúpené semenníky u psov a podobne)

  • úhynu šteniatka v čase pred odberom

záloha je nevratná

  • ak kupujúci dodatočne od odberu šteniatka odstúpi
  • šteňa si neodoberie do 2. týždňov po dohodnutom termíne

Záloha je určená na pokrytie nákladov vzniknutých pri ďalšom držaní daného šteniatka a na kompenzáciu straty alebo odloženia odbernej príležitosti.

Katalóg internetových stránok Flag Counter