PRÁŠOK NA PRANE

3 kg - cca 40 praní

Univerzálny prací prostriedok pre všetky druhy tkanín okrem vlny a prírodného hodvábu.

POPIS VÝROBKU

Koncentrovaný univerzálny enzymatický prací prostriedok s bieliacim účinkom na všetky druhy tkanín okrem vlny a prírodného hodvábu.
Je vhodný na pranie všetkých druhov bielizne pri teplotách 30° - 90°C s výnimkou vlny a prírodného hodvábu. Je vhodný pre všetky typy práčok, na ručné pranie, na namáčanie a predpieranie.
Vďaka obsahu bioaktívnej zložky je vysoko účinný v širokom rozsahu teplôt. Vykazuje vynikajúce výsledky pri odstraňovaní rôznych druhov nečistôt.
Dávkovanie: 50 - 100 ml / 1 pranie
Hmotnosť: 3 kg

ZLOŽENIE

Zloženie: obsahuje enzýmy, neiónové povrchovo aktívne látky, uhličitan sodný, parfumy, plnivá, pomocné látky a bieliace činidlá na báze peroxidu

OZNAČENIE NA VÝROBKU:

Výstražné slová - výstraha
R36/38 - Dráždi oči a pokožku.
S2 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
S22 - Nevdychujte prach.
S26 - V prípade kontaktu s očami ich okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
S37 - Noste vhodné ochranné rukavice.
S46 - Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo štítok.

POKYNY

Dávkovanie:- pri ručnom praní a vírivých práčkach dávkujeme 5 - 10 g na 1 liter vody podľa stupňa tvrdosti vody a znečistenia bielizne- do automatickej práčky na hlavné pranie dávkujeme na 5 kg bielizne podľa tvrdosti vody:
mäkká voda - 40 ml

strede tvrdá voda - 60 ml

tvrdá voda - 80 ml

veľmi tvrdá voda - 100 ml

VÝROBCA / KRAJINA PÔVODU

Vyrobené pre klub GLOBAL 3000.

18,60 €
nezahŕňa cenu dopravy
Flag Counter