FILTER DIONELA FAM 1

DIONELA je vodný filter tzv. 3. kohútika. Je pripojený k vodovodnému kohútiku alebo k rohu pod kuchynskou linkou. Používa sa na odstránenie širokej škály cudzorodých látok z pitnej vody určenej na prípravu nápojov a jedál. Pre každú Dionelu musíte kúpiť pripojovací spínač k prívodu vody.

OPIS VÝROBKU

DIONELA je unikátny produkt, "šitý na mieru" kvalite českej a slovenskej pitnej vody. Extrémne veľký objem sorpčných hmôt filtra je jedným z dôvodov jeho extrémne vysokej účinnosti.

Zároveň môžete získať najkvalitnejšiu pitnú vodu oveľa lacnejšie ako nákup balenej vody každý deň.

DIONELA používa štyri typy vymeniteľných filtračných vložiek. V závislosti od vašich požiadaviek a problémov s pitnou vodou si môžete vybrať filter DIONELA so správnym filtračným prvkom.

Technické parametre:
výška filtra: 406 mm
priemer základne: 100 mm
objem filtračného média: 1,2 l
maximálna tlaková strata: 0,093 MPa
Vlastnosti
filtračného prvku
FAM1 1. Základnou požiadavkou na pitnú vodu z verejných vodovodov je prevencia infekčných chorôb. Preto je vaša voda chlórovaná. Avšak reakcia chlóru s niektorými organizmami a chemikáliami, ktorých zvyšky prešli úpravou vody, produkuje vonné látky. Karcinogénne trihalometány (THM), ktoré vznikajú reakciou chlóru s organickými látkami, sú obzvlášť nebezpečné. Vriaca voda je úplne neúčinná z hľadiska odstraňovania týchto znečisťujúcich látok.

2. DIONELA s vložkou FAM1 obsahuje aktívne uhlie s mimoriadne veľkým aktívnym povrchom, vyrobené z kokosových škrupín. Ďalšou zložkou je špeciálny sorbent, ktorý viaže arzén, olovo a iné ťažké kovy aj pri nízkom pH vody, keď aktívne uhlie túto funkciu nevykonáva. Filter je bakteriostaticky zaistený oligodynamickým striebrom. Zlepšuje chuť a farbu vody, odstraňuje zákal, zápach a chlór z vody. Odstraňuje alebo radikálne znižuje obsah mnohých ďalších zdraviu škodlivých látok, ako sú:

ropné látky, povrchovo aktívne látky (detergenty), stopy chemikálií používaných v poľnohospodárstve: herbicídy, insekticídy, fungicídy
organických zlúčenín chlóru, ako sú polychlórované bifenyly (PCB), chloroform a iné THM, chlórbenzén, chlóretén...
aromatické uhľovodíky: fenoly a ich deriváty, benzén, benzo(a)pyrén, fluorantén, toluén, xylén, krezoly...
zvyšky prírodných organických látok prešli úpravou vody (hormóny atď.)
železo, hliník, meď, kadmium, berýlium, olovo a iné ťažké kovy,
radón a množstvo ďalších znečisťujúcich látok s preukázanými alebo predpokladanými toxickými, karcinogénnymi, mutagénnymi, teratogénnymi alebo kombinovanými účinkami.

Neovplyvňuje prírodné (prírodné) minerálne zloženie vody. Zachováva biologickú hodnotu vody. Neodstraňuje dusičnany.

Poznámka: 

Prinízkych pH a nadlimitných koncentráciách arzénu a iných ťažkých kovov je však vždy vhodnejšie použiť filter Dionela FAS4 (pre väčšiu kapacitu a účinnosť).

3. Kapacita

FAM1 pre 4-člennú rodinu na mierne znečistených vodách je 2 roky, pre väčšie rodiny alebo veľmi znečistenú vodu garantujeme minimálne 1 rok.
Dlhá životnosť a vysoká kapacita kazety majú za následok centovú cenu za 1 liter upravenej vody.

4. Použiteľnosť:

pre vodu z verejných vodovodných systémov s obsahom dusičnanov v súlade s normou (t. j. do 50 mg/l NO3-).
pre bakteriálne bezpečnú studňovú vodu s obsahom dusičnanov v súlade s normou a s hodnotou CHSK (Mn) nižšou ako 6 mg/l.

VÝROBCA / KRAJINA PÔVODU

Vyrobené v Českej republike.


190,00 €
nezahŕňa cenu dopravy
Flag Counter