Napíšte mi na: dobrotova.jana@gmail.com

ASCHLEY

ASCHLEY - v novom domove


otec: Daki Noble De Gold York

matka: Tara from Eiwi

pohlavie: pes15 týždňov


10 týždňov


7 týždňov:


3 týždne:

 
 
Copyright 2018 - 2020 © CHS: Jane's Wonderful Dream